Vendim Nr.4, date 07.10.2015 “Zgjedhjen e Zëvëndëskryetarit të Këshillit të Qarkut”