TE FUNDIT

Mbledhja e Këshillit Konsultativ

U zhvillua mbledhja e radhës së Këshillit Konsultativ Qeverisje Qendrore-Vetëqeverisje Vendore nën drejtimin e bashkëkryetarëve Znj.Romina Kuko, Zëvendësministër i Brendshëm dhe Z.Aldrin Dalipi Kryetar i Këshillit të Qarkut Tiranë, nën kujdesin...

NJOFTIME

Adresa e Qarkut

Email: [email protected]

Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk”.Tiranë, Shqipëri,

Tel: +355 4 22 51 41 , Fax.: +355 4 22 38 90

Kryeqyteti Evropian i Rinisë

“Kryeqyteti Evropian i Rinisë” është një titull i dhënë nga Forumi Rinor Evropian (European Youth Forum EYF), i krijuar për të fuqizuar të rinjtë, për të nxitur pjesëmarrjen e të rinjve në shoqëri dhe për të forcuar identitetin evropian.

Çdo vit, një qyteti të ri evropian i jepet shansi për të shfaqur idetë, projektet dhe aktivitetet e tij novatore që synojnë të fuqizojnë zërat e rinj dhe të sjellin një perspektivë të re rinore në të gjitha aspektet e jetës së qytetit.