Qarku Tirane

Financat e Qeverisjes Vendore, rritet aftësia paguese

Published at : 14/06/2018 - 09:51

Rritja e rolit të pushtetit vendor dhe mirëmenaxhimi i financave prej tyre, ka çuar në një qasje të re për rolin e Qeverisjen vendore.

Në këtë kuadër në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë u zhvillua takimi i radhës i grupit të punës për aktet nënligjore të ligjit për Financat e Vetëqeverisjes Vendore.

Objekti i takimit ishte prezantimi i kornizës të parë të akteve nënligjore të Ligjit për Financat e Vetëqeverisjes Vendore, e lidhur kryesisht me rastet e njësive të vetëqeverisjes vendore me probleme e vështirësi financiare dhe paaftësi paguese.

Në takim u vlerësua edhe asistenca e donatorëve në hartimin e akteve nënligjore, duke i vlerësuar si shumë të rëndësishme këto akte, të cilat do të ndihmojnë bashkitë të mos shkojnë deri në situata problematike, por të marrin masa gjatë gjithë ciklit të planifikimit dhe zbatimit të buxheteve të tyre me përgjegjshmëri për të mos rënë në situata të mospagesës apo edhe falimentit të tyre.

Grupi i ekspertëve të Bankës Botërore bëri prezantimin e kornizës së parë draft për Aktet Nënligjore lidhur më çështjet e njësive të vetëqeverisjes vendore me probleme e vështirësi financiare dhe paaftësi paguese.

Në shtjellimin e kësaj çështje zëvendësministri Erion Luçi u shpreh se ky ishte vetëm hapi i parë në përpilimin e këtyre akteve.