Qarku Tirane

Ofrimi i shërbimit të karrigeve me rrota për personat me aftësi të kufizuara

Published at : 07/11/2017 - 09:17

Këshilli i Qarkut Tiranë ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi për t’u ardhur në ndihmë personave me aftësi të kufizuara.
Projekti ofron shërbimin e karrigeve me rrota për personat me aftësi të kufizuara.
Ky projekt shtrihet në territorin e Qarkut Tiranë me qëllim identifikimin e personave me aftësi të kufizuar në nevojë për ofrimin e shërbimit të karrigeve me rrota.
Ai do të zbatohet në bashkëpunim me Organizatën “Fondacioni Shqiptar për të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara”.