Qarku Tirane

Ofrimi i shërbimit të karrigeve me rrota për personat me aftësi të kufizuara

Published at : 07/11/2017 - 09:17

Këshilli i Qarkut Tiranë ka lidhur dy marrëveshje bashkëpunimi për dy projekte me mjaft rëndësi për komunitetin. Projekti i parë është “Ofrimi i shërbimit të karrigeve me rrota për personat me aftësi të kufizuara”. Ky projekt do të shtrihet në territorin e Qarkut Tiranë me qëllim identifikimin e personave me aftësi të kufizuar në nevojë për ofrimin e shërbimit të karrigeve me rrota. Projekti do të zbatohet në bashkëpunim me Organizatën “Fondacioni Shqiptar për të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara”.