Qarku Tirane

Njoftime Punesimi

Mar 21, 2018    0

SHPALLJE PËR PROCEDURËN E KONKURRIMIT TË HAPUR PËR KATEGORINË E NIVELIT TË LARTË DREJTUES

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut VIII të...

Mar 07, 2018    0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE

KËSHILLI I QARKUT TIRANË

Drejtoria Juridike Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore

Specialist i protokollit, arkivës dhe shërbimit ndaj qytetarëve në...

Nov 30, 2016    0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË
 NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESESHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË...

Nov 25, 2016    0

Specialist për Burimet Njerëzore në Drejtorinë Juridike, Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut Tiranë

Lloji i...

Oct 25, 2016    0
SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE
NGRITJE NË DETYRË 
NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUES
 
...
May 09, 2016    0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist i protokollit, arkivës dhe shërbimit ndaj qytetarëve në...

May 06, 2016    0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist për Kontrollin dhe Koordinimin në Këshillin e Qarkut Tiranë...

Apr 26, 2016    0

SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SPECIALIST

Specialist për Marrëdhëniet Ndërinstitucionale dhe Publike...

Apr 26, 2016    0

SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

Drejtor në...

Dec 15, 2015    0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SPECIALIST

Specialist për Marrëdhëniet me Publikun në Këshillin e Qarkut Tiranë...

Pages

Subscribe to RSS - Njoftime Punesimi