Qarku Tirane

Njoftime Punesimi

Nov 30, 2016    0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË
 NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESESHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË...

Nov 25, 2016    0

Specialist për Burimet Njerëzore në Drejtorinë Juridike, Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut Tiranë

Lloji i...

Oct 25, 2016    0
SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE
NGRITJE NË DETYRË 
NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUES
 
...
May 09, 2016    0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist i protokollit, arkivës dhe shërbimit ndaj qytetarëve në...

May 06, 2016    0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist për Kontrollin dhe Koordinimin në Këshillin e Qarkut Tiranë...

Apr 26, 2016    0

SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SPECIALIST

Specialist për Marrëdhëniet Ndërinstitucionale dhe Publike...

Apr 26, 2016    0

SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

Drejtor në...

Dec 15, 2015    0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SPECIALIST

Specialist për Marrëdhëniet me Publikun në Këshillin e Qarkut Tiranë...

Dec 15, 2015    0

SHPALLJE PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

Drejtor në Drejtorinë e...

Subscribe to RSS - Njoftime Punesimi