Qarku Tirane

Kalaja e Ndroqit

Published at : 05/11/2015 - 11:12

Mbi kodrën e fshatit Ndroq ndodhet kështjella e Ndroqit, e cila i përket shekullit IV të e.s dhe ka qënë pjesë e sistemit mbrojtës të qytetit të Durrësit, pasi komunikonte me kalatë e Dorëzit dhe Petrelës. Bën pjesë në njësin administrative Ndroq.