Qarku Tirane

Komuniteti i Blue & Green Growth: Eventi përmbyllës në Bruksel

Published at : 20/09/2019 - 17:25

U zhvillua më 19-20 Shtator takimi dy ditor i dy komuniteteve Blue dhe Green Growth në Komitetin e Rajoneve në Bruksel.

Eventi mblodhi dy komunitetet tematike për të përmbyllur punën e tre viteve të fundit me fokus në tranzicionin drejt ekonomive Blu dhe të Gjelbërt në Mesdhe.

Dita e parë iu kushtua rekomandimeve kryesore të politikave të Komuniteteve Blu dhe Jeshile dhe ndërveprimi me politikë-bërësit në bazë të gjetjeve dhe praktikave të mira të Komuniteteve.

Çështjet në fokus ishin qëndrueshmëria brenda bashkëpunimit territorial, integrimi i ekonomive blu dhe jeshile, inovacioni i biznesit dhe qasja në fonde, dhe edukimi tek qëndrueshmëria.

Dita e dytë e eventit trajtoi rezultatet përfundimtare të projekteve tematike nga të dy komunitetet, duke lejuar të reflektimin në transferimin e rezultateve të tyre përkatëse dhe qëndrueshmërinë e tyre gjatë orarit të punës dhe gjeneratën tjetër të projekteve të Interreg Med.

Ngjarja është një moment historik midis të dy komuniteteve që lejon mundësinë e transferimit të mësimeve të tyre dhe shkëmbimit të proceseve dhe kuptimeve të tyre rreth ekonomive të qëndrueshme, duke hapur kështu një dritare për ndërtimin e strategjive që shkojnë përtej fushëveprimit të veprimeve të secilit komunitet.

Për më tepër, ky event lejoi ndërveprimin e pjesëmarrësve me institucionet e BE-së, autoritetet rajonale dhe lokale, Akademinë, institucionet sektoriale, organizatat ndërkombëtare, OJQ-të dhe sektorin privat, mbi skenarët dhe veprimet e ardhshme për të nxitur një zhvillim të integruar të qëndrueshëm.