Qarku Tirane

Eurorajoni Adriatiko-Jonian vlerëson rolin e Qarkut të Tiranës në strategjitë europiane

Published at : 25/02/2019 - 09:56

Eurorajoni Adriatiko-Jonian vlerëson hapat e Qarkut të Tiranës në bashkëpunimin me rajonet kroate.

Në faqen e vetë zyrtare Eurorajoni i ka dhënë vëmendje çështjeve të trajtuara nga Kryetari Qarkut të Tiranës me ambasadoren e Kroacisë në Tiranë.

Në veçanti është vlerësuar dhe ideja për projektin e përbashkët të shkollës profesionale Adriatiko-Joniane në fushën e turizmit, shërbimeve që do të ndihmonin në shkëmbimin e eksperiencave dhe rritjen e cilësisë tek të rinjtë tanë.

 

https://www.adriaticionianeuroregion.eu/news/aie-vice-president-aldrin-dalipi-welcomed-in-a-meeting-the-ambassador-of-the-republic-of-croatia-at-the-republic-of-albania/