TIRANA REGION

LATEST NEWS

News-Archiva

President of the Regional Council of Tirana and at the same time the Vice-President of the Euroregion Adriatic-Ionian, Mr. Aldrin Dalipi, hosted a special...

The Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) welcomes the decision of the European Parliament to adopt a Report on Joint Adjustment Regulation for...

President of Tirana Regional Council, Mr. Aldrin Dalipi, and the president of the ODA Association, Mrs. Zana Sina, signed a cooperation agreement on...

News-Archiva

Feb 13, 2019

Thanks to the European Project AI -NURECC the Adriatic-Ionian Chamber of Commerce Forum will offer 4 scholarships to students from non-European Union...

Feb 13, 2019

From the 4th of February to 30th of April 2019, the Italian Residence in Tirana welcomes the exhibition of"L'Eterno Femminino"-Representation of the...

Feb 13, 2019

After 40 years of oblivion, about 13,000 people living across the Str. "Babë Rexha" will receive a better supply of potable water. The Tirana Municipality...

Lajme-Arkiva

Fuqizimi i Strukturave të Qeverisjes Vendore në Shqipëri, shihet si një pjesë e rëndësishme për zhvillimin e vendit.

Për këtë qëllim Qeveria...

Forcimi i rolit të rajoneve, si nevojë për projekte të përbashkëta në fushën e turizmit, mjedisit dhe kulturës

Kryetari i Këshillit...

Ditën e martë 27 shkurt 2019 u zhvillua mbledhja e dytë për këtë vit e Këshillit Konsultativ Qeverisje Qendrore-Vetëqeverisje Vendore, e kryesuar nga...

Lajme-Arkiva

Feb 25, 2019

Eurorajoni Adriatiko-Jonian vlerëson hapat e Qarkut të Tiranës në bashkëpunimin me rajonet kroate.

Në faqen e vetë zyrtare Eurorajoni i ka dhënë...

Feb 20, 2019

Kryetari i Këshillit të Qarkut Tiranë dhe njëkohësisht zv.Presidenti i Eurorajonit Adriatiko-Jonian z. Aldrin Dalipi priti në një takim të veçantë në selinë...

Feb 15, 2019

Konferenca e Rajoneve Periferike Detare (CPMR) mirëprit vendimin e Parlamentit Europian për të miratuar Raportin e Rregullimit të Dispozitave të Përbashkëta...

Bashkite e Qarkut