TIRANA REGION

LATEST NEWS

News-Archiva

In Korça city, there was organized a seminar on “EU funds and the role of AER in them” as a cooperation between the Regional Council of Korça and the...

To have a different weekend, take a trip to Shëngjergj of Tirana!
In a unique landscape you’ll find only on those lands, as you are looking for...

Tirana becomes the first Balkan city introducing no-station bike sharing system, an ecological and innovative way to move to the city.

Every citizen...

News-Archiva

Jun 04, 2018

Tirana already has a new stage that will welcome the public on festivals, concerts, theaters, cirque shows and summer open cinema, in four seasons, that has...

May 29, 2018

Peza, a beautiful and fun-filled area, is an Administrative Unit of Tirana Municipality and is located a few kilometers from the center of the capital....

May 23, 2018

President of Tirana Regional Council Mr. Aldrin Dalipi attended the joint meeting “EUSAIR Friends” at the European Parliament, a meeting organized by the...

Lajme-Arkiva

Fokusi i zhvillimit ekonomik në vendin tonë është përqendruar në investimet në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Partner kryesor i Shqipërisë në këtë...

Në qytetin e Korçës për herë të organizohet seminari me tematik "Fondet e BE dhe roli i AER në to", si një bashkëpunim mes Këshillit të Qarkut Korçë me...

Për të patur një fundjavë ndryshe, ndërmerrni një udhëtim për në Shëngjergj të Tiranës.

Me një natyrë unike që e gjen vetëm atyre anëve, teksa...

Lajme-Arkiva

Jun 14, 2018

Tërheqja gjithnjë e më shumë e turistëve të vendeve të ndryshme drejt Shqipërisë, sjell një vëmendje të veçantë për domosdoshmërinë e rritjes së...

Jun 11, 2018

Pas vlerësimit që bëri Komisioni i Ekspertëve pranë Këshillit të Qarkut Tiranë, Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi vendimin për dhënien e ndihmës...

Jun 11, 2018

Tirana bëhet qyteti i parë në Ballkan që sjell sistemin e biçikletave pa stacion “Smart Bike Share”, një mënyrë ekologjike dhe inovative për të lëvizur në...

Bashkite e Qarkut