TIRANA REGION

LATEST NEWS

News-Archiva

On February 15th 2017 was held the first meeting of the Central and Local Self- Government Consultative Council, established on January of this year. The...

On the premises of Tirana Regional Council, on 17th February 2017 was held the meeting for identification of agricultural land fund and analysis of other...

For the first time in Albania the Central government will consult with representatives of Local Government regarding issues of decentralization, local...

News-Archiva

Jan 16, 2017

Tirana Regional Council is monitoring and assisting closely the situation created as a result of cold weather in our country these last days.

In...

Jan 16, 2017

Tirana Municipality presented today the final draft of the General Local Plan, "TR030", to the municipality’s councilors, before sending it for approval at...

Dec 07, 2016

On November 28th Tirana Municipality honored Mr. Adem Demaçi with the title "Honorary Citizen". At the "Skanderbeg Square", the symbol square for Albanians...

Lajme-Arkiva

Në ambientet e Këshillit të Qarkut Tiranë, u zhvillua sot takimi për evidentimin e fondit të tokës bujqësore dhe kategorive të tjera të resursit për vitin...

Më datën 15 shkurt 2017 u zhvillua mbledhja e parë e Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qendrore dhe Vetëqeverisjes Vendore, i ngritur në janar të këtij...

Për herë të parë në Shqipëri qeverisja qendrore do të jetë e detyruar të konsultohet me përfaqësues të qeverisjes vendore në lidhje me decentralizimin,...

Lajme-Arkiva

Jan 09, 2017

Këshilli i Qarkut Tiranë po monitoron dhe asiston nga afër situatën e krijuar si pasojë e motit problematik në vendin tonë.

Në Qarkun Tiranë, është...

Dec 26, 2016

Pas diskutimeve me qytetarët në 24 dëgjesa të ndryshme publike, që u zhvilluan gjatë muajve të verës, Bashkia e Tiranës prezantoi sot draftin final të...

Dec 02, 2016

Pak ditë më parë Tirana mikpriti Unionin e Bashkive shqiptare, e cila mblodhi në një tryezë kryetarë nga të gjitha trevat shqiptare. Ideja e kryetarit...

Bashkite e Qarkut